สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน105,098.2243,850.4458.3 %5.05,223.35216.5895.9 %5.0
รวม 105,098 43,850 58.28 % 5,223 217 95.85 %