กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ86,729.8632,643.0062.4 %5.05,264.00360.6593.1 %5.0
รวม 86,730 32,643 62.36 % 5,264 361 93.15 %