กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน88,628.7428,002.0068.4 %5.05,564.161,303.6976.6 %5.0
รวม 88,629 28,002 68.41 % 5,564 1,304 76.57 %