สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน102,142.6248,000.0053.0 %5.05,213.97518.9490.0 %5.0
รวม 102,143 48,000 53.01 % 5,214 519 90.05 %