สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์175,806.1991,880.8547.7 %5.05,511.00942.2582.9 %5.0
รวม 175,806 91,881 47.74 % 5,511 942 82.90 %