กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ228,232.28157,651.4130.9 %5.09,528.771,612.8183.1 %5.0
รวม 228,232 157,651 30.93 % 9,529 1,613 83.07 %