กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน179,524.17138,184.6323.0 %5.06,867.983,714.5045.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,173.647,116.0036.3 %5.01,720.4595.0094.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,038.075,588.0038.2 %5.0814.94418.5548.6 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,041.693,308.77-8.8 %0.0987.34202.3579.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)8,205.994,131.0049.7 %5.01,535.70197.6087.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,544.15408.0084.0 %5.0681.63102.4785.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,826.361,021.5063.9 %5.0516.1738.5292.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,497.69484.0080.6 %5.0456.82112.1075.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,576.23768.0070.2 %5.0362.46649.07-79.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,441.692,368.003.0 %1.5584.5859.2789.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,653.231,235.0053.5 %5.0385.48132.0565.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี10,036.91779.0092.2 %5.0691.1438.3794.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,553.69628.0075.4 %5.01,112.58870.2821.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,526.20828.0067.2 %5.0729.81433.2040.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,701.33719.0073.4 %5.0699.5689.3187.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,712.69453.0083.3 %5.0591.63119.3679.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,650.68812.0069.4 %5.0707.0541.8094.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,563.09745.8070.9 %5.0751.67199.1673.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,422.56584.0075.9 %5.0719.44190.9573.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,468.30377.0084.7 %5.0692.3236.6894.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,548.764,685.17-83.8 %0.0823.9565.4992.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,345.93320.0090.4 %5.01,008.07152.0084.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,550.08753.4070.5 %5.0587.11220.0062.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,493.47444.6082.2 %5.0506.47168.1066.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,747.32894.0067.5 %5.0666.76107.5283.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,680.42962.0064.1 %5.0570.1999.7582.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,945.361,122.9061.9 %5.0561.3951.1090.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,305.29665.3079.9 %5.0618.2263.2889.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,524.51675.0073.3 %5.0825.03106.2187.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก6,993.291,533.4078.1 %5.0397.89288.4627.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,797.66970.5065.3 %5.0453.904.7599.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,910.30961.0067.0 %5.0596.45121.7679.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,468.57377.0084.7 %5.0795.91188.7576.3 %5.0
รวม 297,469 184,903 37.84 % 30,020 9,378 68.76 %