กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 144,272.5284,943.9541.1 %5.05,607.93854.9284.8 %5.0
รวม 144,273 84,944 41.12 % 5,608 855 84.76 %