กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 195,594.94154,407.0221.1 %5.06,664.741,499.1077.5 %5.0
รวม 195,595 154,407 21.06 % 6,665 1,499 77.51 %