กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า261,639.39192,601.2526.4 %5.06,749.161,801.4473.3 %5.0
รวม 261,639 192,601 26.39 % 6,749 1,801 73.31 %