กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ204,254.66173,838.6914.9 %5.06,183.241,303.2578.9 %5.0
รวม 204,255 173,839 14.89 % 6,183 1,303 78.92 %