สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย295,232.91188,486.0036.2 %5.012,417.813,674.6170.4 %5.0
รวม 295,233 188,486 36.16 % 12,418 3,675 70.41 %