กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 540,668.19423,460.0021.7 %5.012,333.397,902.0035.9 %5.0
รวม 540,668 423,460 21.68 % 12,333 7,902 35.93 %