กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 220,725.14230,965.66-4.6 %0.07,011.804,864.8730.6 %5.0
รวม 220,725 230,966 -4.64 % 7,012 4,865 30.62 %