กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย172,078.48118,000.0031.4 %5.06,608.463,095.6053.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี11,724.1410,777.008.1 %4.02,015.943,679.35-82.5 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย10,538.349,234.9912.4 %5.01,627.642,484.51-52.6 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท13,673.6015,223.00-11.3 %0.01,698.68631.6562.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,416.997,247.0036.5 %5.01,132.37461.7059.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,307.957,299.9940.7 %5.01,455.43262.2082.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี11,829.0411,835.85-0.1 %0.01,658.25636.6561.6 %5.0
รวม 243,569 179,618 26.26 % 16,197 11,252 30.53 %