กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม83,843.7414,269.3083.0 %5.05,163.94498.6290.3 %5.0
รวม 83,844 14,269 82.98 % 5,164 499 90.34 %