สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม262,720.97221,999.7815.5 %5.06,180.111,385.7977.6 %5.0
รวม 262,721 222,000 15.50 % 6,180 1,386 77.58 %