กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 841,331.3878,881.0090.6 %5.06,692.882,990.2155.3 %5.0
รวม 841,331 78,881 90.62 % 6,693 2,990 55.32 %