กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 263,199.75135,000.0048.7 %5.08,131.153,651.7955.1 %5.0
รวม 263,200 135,000 48.71 % 8,131 3,652 55.09 %