กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน140,658.8810,000.0092.9 %5.05,282.76784.7885.1 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ59,894.1528,238.0052.9 %5.01,240.87963.7422.3 %5.0
รวม 200,553 38,238 80.93 % 6,524 1,749 73.20 %