กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 146,770.94106,882.0027.2 %5.06,342.701,333.4779.0 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 29,267.7820,812.0028.9 %5.0576.85987.76-71.2 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 209,092.48157,333.0024.8 %5.0547.53335.8138.7 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 118,048.95146,802.00-24.4 %0.01,902.801,676.4611.9 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง196,915.567,381.0096.3 %5.02,511.21656.2073.9 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง106,293.1690,878.0014.5 %5.01,819.83562.3769.1 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม168,688.22361,024.00-114.0 %0.02,242.23440.6080.3 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร132,997.70123,428.007.2 %3.52,806.463,887.30-38.5 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี110,682.0373,443.0033.6 %5.01,276.56789.1438.2 %5.0
รวม 1,218,757 1,087,983 10.73 % 20,026 10,669 46.72 %