กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 451,984.41256,203.0043.3 %5.08,909.698,025.989.9 %4.5
รวม 451,984 256,203 43.32 % 8,910 8,026 9.92 %