สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 100,196.4232,488.1867.6 %5.04,938.82643.9187.0 %5.0
รวม 100,196 32,488 67.58 % 4,939 644 86.96 %