สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 50,808.2141,069.4819.2 %5.05,842.432,618.0455.2 %5.0
รวม 50,808 41,069 19.17 % 5,842 2,618 55.19 %