สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 158,356.2294,872.0040.1 %5.07,236.925,240.6327.6 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,672.992,889.0038.2 %5.0437.3728.3593.5 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)11,962.1829,000.00-142.4 %0.04,199.871,266.5369.8 %5.0
รวม 174,991 126,761 27.56 % 11,874 6,536 44.96 %