สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน240,253.41156,502.0034.9 %5.06,086.311,045.5082.8 %5.0
รวม 240,253 156,502 34.86 % 6,086 1,046 82.82 %