กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน347,483.63323,929.006.8 %3.08,128.023,651.9455.1 %5.0
รวม 347,484 323,929 6.78 % 8,128 3,652 55.07 %