กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน268,107.59101,050.0062.3 %5.06,236.39398.8093.6 %5.0
รวม 268,108 101,050 62.31 % 6,236 399 93.61 %