กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน4,215,357.50103,000.0097.6 %5.06,542.801,999.8469.4 %5.0
รวม 4,215,358 103,000 97.56 % 6,543 2,000 69.43 %