สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม326,138.78188,000.0042.4 %5.06,111.322,219.6963.7 %5.0
รวม 326,139 188,000 42.36 % 6,111 2,220 63.68 %