กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 87,467.5527,200.0068.9 %5.04,938.821,069.2878.3 %5.0
รวม 87,468 27,200 68.90 % 4,939 1,069 78.35 %