กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม227,134.5943,000.0081.1 %5.014,769.061,047.1092.9 %5.0
รวม 227,135 43,000 81.07 % 14,769 1,047 92.91 %