กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ187,874.14321,350.00-71.0 %0.06,595.961,673.7574.6 %5.0
รวม 187,874 321,350 -71.05 % 6,596 1,674 74.62 %