สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ127,173.5114,600.0088.5 %5.06,123.83488.5092.0 %5.0
รวม 127,174 14,600 88.52 % 6,124 489 92.02 %