สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ199,196.81304,964.00-53.1 %0.08,643.92579.0593.3 %5.0
รวม 199,197 304,964 -53.10 % 8,644 579 93.30 %