สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา92,051.7842,000.0054.4 %5.05,245.24243.8695.4 %5.0
รวม 92,052 42,000 54.37 % 5,245 244 95.35 %