สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน250,812.86378,084.97-50.7 %0.08,822.14932.0089.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร16,710.9513,629.0018.4 %5.01,004.24370.8563.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 140,851.0827,324.0033.1 %5.01,055.19301.4671.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 220,111.2110,546.0047.6 %5.0855.91477.5144.2 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์116,941.1118,811.0083.9 %5.0308.00325.99-5.8 %0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ27,552.4912,698.0053.9 %5.0297.68217.0927.1 %5.0
รวม 472,980 461,093 2.51 % 12,343 2,625 78.73 %