สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา196,685.25151,580.0022.9 %5.03,463.041,698.8750.9 %5.0
รวม 196,685 151,580 22.93 % 3,463 1,699 50.94 %