สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม328,983.47299,142.009.1 %4.510,619.985,486.6048.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)230,294.5068,001.0070.5 %5.06,464.648,262.66-27.8 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)280,082.25374,000.00-33.5 %0.09,638.205,198.9646.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)136,884.5931,415.0077.1 %5.05,670.46889.6884.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)97,218.6729,735.0069.4 %5.05,435.961,560.0571.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)124,937.6026,755.0078.6 %5.05,429.714,449.6918.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)108,687.879,924.0090.9 %5.05,435.96487.4991.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)125,506.9326,436.1578.9 %5.06,279.791,246.2580.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)98,868.9915,531.0084.3 %5.04,744.97203.3995.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)250,006.31220,104.5012.0 %5.06,456.513,269.1549.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)113,901.9443,141.0062.1 %5.05,414.081,156.2678.6 %5.0
รวม 1,895,373 1,144,185 39.63 % 71,590 32,210 55.01 %