กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,460,770.003,039,525.0012.2 %5.070,489.3959,063.5716.2 %5.0
รวม 3,460,770 3,039,525 12.17 % 70,489 59,064 16.21 %