กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก594,020.131,047,157.00-76.3 %0.018,811.8435,871.65-90.7 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)294,095.28278,458.005.3 %2.59,253.6229,404.40-217.8 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)723,818.75334,415.1353.8 %5.023,601.9019,867.2515.8 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )344,131.6697,536.0071.7 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)144,948.38137,976.594.8 %2.06,433.374,917.4523.6 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)122,399.7161,112.0050.1 %5.05,642.322,933.1048.0 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)26,523.5126,305.000.8 %0.51,567.401,087.0030.6 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)124,423.0986,822.0030.2 %5.06,242.641,824.0570.8 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)511,821.31318,833.6937.7 %5.011,580.2626,568.40-129.4 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,711,442.50186,149.0089.1 %5.09,728.884,019.5058.7 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)138,763.9468,950.0050.3 %5.06,752.297,456.35-10.4 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)372,628.88340,929.008.5 %4.013,871.705,166.6062.8 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)161,914.2394,968.0041.3 %5.06,639.736,086.208.3 %4.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,178,176.90973,929.0617.3 %5.030,155.3921,790.4527.7 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)143,629.0699,767.0030.5 %5.06,236.393,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)298,897.25304,090.00-1.7 %0.05,829.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,568,791.801,198,448.3023.6 %5.035,299.5715,670.2555.6 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,497,519.502,877,390.5047.7 %5.0110,596.684,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)314,420.78137,710.0056.2 %5.013,499.646,648.8550.7 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)742,926.88549,104.0026.1 %5.014,267.199,177.4035.7 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39841,300.38570,128.4432.2 %5.016,950.123,692.7078.2 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)532,402.00660,943.06-24.1 %0.022,363.4026,843.30-20.0 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)820,684.69435,104.5947.0 %5.016,351.549,724.5540.5 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)120,297.0933,024.0072.5 %5.05,314.02457.5091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)98,762.3713,324.0086.5 %5.05,198.341,301.0075.0 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)96,098.5946,285.0051.8 %5.05,142.062,649.2548.5 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)823,705.13509,003.4738.2 %5.016,519.9715,099.108.6 %4.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)383,633.38282,515.0026.4 %5.07,251.016,051.5016.5 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,340,225.10835,937.6937.6 %5.025,348.7921,497.0015.2 %5.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.339,352.06294,271.0013.3 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,368,790.601,184,544.5013.5 %5.08,033.8010,611.15-32.1 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,213,752.30750,055.1338.2 %5.03,787.424,424.00-16.8 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.102,193.4330,170.2870.5 %5.02,439.741,173.0051.9 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.87,431.1529,530.0066.2 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.37,723.5728,958.0023.2 %5.01,338.891,324.001.1 %0.5
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)636,509.63391,033.1638.6 %5.012,241.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,688,135.50913,799.3145.9 %5.061,554.7817,154.4072.1 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)207,524.6386,728.0058.2 %5.03,944.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)839,511.88161,026.0080.8 %5.016,709.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท202,147.81198,532.981.8 %0.57,623.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1706,745.31333,224.0052.9 %5.014,205.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.144,613.5080,743.0044.2 %5.03,528.083,355.504.9 %2.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.26,422.9015,219.2242.4 %5.06,074.665,800.454.5 %2.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.158,071.2771,080.0055.0 %5.04,163.532,659.0036.1 %5.0
บชร.1301,014.09157,545.1147.7 %5.08,747.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2419,341.13307,887.4726.6 %5.08,309.237,063.3015.0 %5.0
บชร.3834,752.31544,321.7534.8 %5.015,830.0422,169.90-40.0 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)70,253.3527,962.4960.2 %5.01,659.851,305.0021.4 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.51,280.7411,741.0277.1 %5.01,236.441,375.00-11.2 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.39,353.664,795.5087.8 %5.01,146.52900.0021.5 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)965,472.44476,317.0050.7 %5.015,429.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)174,805.8158,463.4066.6 %5.06,644.336,003.359.6 %4.5
พล.ร.11795,966.31138,533.0082.6 %5.016,599.995,696.0565.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)614,470.81212,539.3065.4 %5.014,259.9210,352.3027.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.530,876.25344,157.7235.2 %5.08,187.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.123,387.0951,643.0058.1 %5.03,009.45736.5075.5 %5.0
พัน.สท.39,553.5222,763.6042.4 %5.06,145.63811.1586.8 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)893,068.56424,685.0052.4 %5.017,636.9416,450.306.7 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)401,206.38102,358.9974.5 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31699,073.94444,824.0036.4 %5.013,324.165,597.7558.0 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)730,764.94370,017.1949.4 %5.015,631.4611,092.8029.0 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36632,016.31667,022.50-5.5 %0.011,697.4215,119.15-29.3 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )410,622.72146,690.0064.3 %5.09,060.259,092.95-0.4 %0.0
มทบ.11 และ นขต.480,237.81368,219.0023.3 %5.09,594.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)479,058.13287,397.4740.0 %5.09,446.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15239,236.23173,284.0027.6 %5.04,429.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)321,904.0978,472.3575.6 %5.05,529.282,513.2054.5 %5.0
มทบ.22870,538.00330,704.3462.0 %5.019,808.1010,665.0046.2 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)600,198.00143,334.0076.1 %5.012,529.035,793.8053.8 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)337,926.56107,694.4068.1 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )312,387.3199,676.0068.1 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)421,048.63163,084.0061.3 %5.09,554.056,987.3026.9 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)253,466.0593,729.7063.0 %5.05,583.003,882.7030.5 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)335,998.19137,786.4559.0 %5.07,653.382,612.6565.9 %5.0
มทบ.310565,485.9468,556.6887.9 %5.011,955.929,218.6522.9 %5.0
มทบ.32322,429.47158,733.0050.8 %5.06,979.9311,111.70-59.2 %0.0
มทบ.34322,922.31149,622.4853.7 %5.08,129.0930,082.45-270.1 %0.0
มทบ.35410,132.25268,166.4434.6 %5.09,009.658,026.9010.9 %5.0
มทบ.37279,795.5092,713.0066.9 %5.06,290.343,394.8546.0 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.268,870.9733,139.0087.7 %5.05,414.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)116,240.8443,212.9562.8 %5.02,364.001,123.3552.5 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)239,876.9287,471.0163.5 %5.05,908.874,539.1523.2 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)332,991.3193,810.0471.8 %5.07,150.832,291.8567.9 %5.0
ร.31 รอ.933,577.06430,324.7553.9 %5.019,324.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)142,679.7741,521.0070.9 %5.08,424.183,156.7062.5 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)274,322.50117,787.0057.1 %5.05,781.956,556.50-13.4 %0.0
รพ.ของ ทภ.1374,740.63380,712.09-1.6 %0.01,206.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.126,292.7454,691.0056.7 %5.0558.99314.0043.8 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.44,372.3531,837.7628.2 %5.02,709.801,410.1048.0 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.91,677.55164,180.00-79.1 %0.02,318.373,866.00-66.8 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.51,687.6142,163.0018.4 %5.02,867.152,635.008.1 %4.0
รร.ส.สส.72,907.0549,229.0032.5 %5.03,140.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,400,006.302,894,251.00-106.7 %0.07,973.9313,846.00-73.6 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)468,586.75356,048.3424.0 %5.03,431.173,266.004.8 %2.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)117,173.3669,739.1640.5 %5.04,571.273,744.4018.1 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก79,875.20118,166.00-47.9 %0.02,501.29502.4579.9 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)224,372.09220,122.001.9 %0.56,246.501,786.6071.4 %5.0
ศสท.กส.ทบ.144,808.3367,130.9953.6 %5.08,295.997,186.5513.4 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 923,177.00365,753.0060.4 %5.037,764.5411,802.6068.7 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)618,837.94314,672.0949.2 %5.026,525.9016,875.4036.4 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)77,233.6435,073.0054.6 %5.07,514.151,370.4581.8 %5.0
รวม 50,235,680 30,421,706 39.44 % 972,541 649,841 33.18 %