สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,072,671.90520,339.0051.5 %5.08,737.722,969.3666.0 %5.0
รวม 1,072,672 520,339 51.49 % 8,738 2,969 66.02 %