กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 148,651.9283,276.9944.0 %5.05,911.221,908.1167.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่128,627.8270,600.0045.1 %5.05,347.851,115.9079.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน33,305.8026,108.0021.6 %5.02,737.96651.7076.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น115,886.0662,228.0046.3 %5.03,413.73577.3883.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี118,447.4122,721.0080.8 %5.01,899.85404.7078.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา92,383.0949,270.0146.7 %5.02,725.38590.8478.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี51,359.3524,357.6052.6 %5.02,178.10345.8984.1 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี775,818.81789,000.00-1.7 %0.04,755.722,763.1641.9 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่96,061.4959,300.0038.3 %5.04,302.311,337.2568.9 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี149,104.83150,560.00-1.0 %0.01,974.461,115.0143.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี165,332.66193,905.00-17.3 %0.01,663.761,238.7725.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี159,401.64338,034.00-112.1 %0.02,156.522,392.25-10.9 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง132,199.88144,800.00-9.5 %0.02,642.53814.5469.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี252,617.9161,106.3975.8 %5.019,373.81894.7995.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี153,228.94161,736.00-5.6 %0.02,658.53956.4164.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี133,488.06188,993.00-41.6 %0.04,013.64478.0388.1 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,256,438.801,714,542.00-36.5 %0.09,707.861,249.5087.1 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง40,894.2523,871.0041.6 %5.01,746.67228.8086.9 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน881,799.69735,000.0016.6 %5.05,601.781,538.0872.5 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์187,646.66271,334.00-44.6 %0.01,782.391,651.137.4 %3.5
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี21,228.1123,929.00-12.7 %0.01,375.97204.3585.1 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา297,025.03489,502.00-64.8 %0.02,081.47536.2374.2 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา78,543.6850,000.0036.3 %5.0436.17149.6065.7 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ345,857.78329,029.004.9 %2.03,685.66626.8383.0 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง135,488.64150,732.13-11.3 %0.0499.49514.75-3.1 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี2,912,163.00935,000.0067.9 %5.04,583.27745.2683.7 %5.0
รวม 8,863,001 7,148,935 19.34 % 99,256 25,029 74.78 %