กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 290,979.59262,545.009.8 %4.513,896.725,502.3060.4 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง10,130.2731,105.00-207.1 %0.02,880.37708.2375.4 %5.0
รวม 301,110 293,650 2.48 % 16,777 6,211 62.98 %