สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ233,110.22205,559.1111.8 %5.011,367.256,867.2839.6 %5.0
รวม 233,110 205,559 11.82 % 11,367 6,867 39.59 %