กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 266,446.09190,982.9828.3 %5.07,290.082,162.6470.3 %5.0
รวม 266,446 190,983 28.32 % 7,290 2,163 70.33 %