สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา221,624.38193,918.0012.5 %5.09,278.643,667.3460.5 %5.0
รวม 221,624 193,918 12.50 % 9,279 3,667 60.48 %