สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม187,504.9179,453.0057.6 %5.05,961.241,208.7279.7 %5.0
รวม 187,505 79,453 57.63 % 5,961 1,209 79.72 %