กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 116,575.7480,000.0031.4 %5.05,839.30417.2392.9 %5.0
รวม 116,576 80,000 31.38 % 5,839 417 92.85 %