กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์136,018.0979,772.9041.4 %5.06,652.241,082.5783.7 %5.0
สำนักกษาปณ์51,959.4239,725.0023.5 %5.014,185.191,046.7592.6 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,874.597,989.0026.5 %5.03,184.64397.9087.5 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา8,548.006,092.0028.7 %5.02,547.311,461.6842.6 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน13,147.8111,000.0016.3 %5.06,203.04371.8694.0 %5.0
รวม 220,548 144,579 34.45 % 32,772 4,361 86.69 %